اخبار برگزیده

تکرار شدنها تمام شدنی نیستند

تکرار سال ها...

باز هم تبریک ها...

باز هم عیدی ها...

باز هم آجیل ها و میوه ها و شیرینی ها...

اما لبخند تکراری نیست...

اما این تبریک من به تو و تو به من تکراری نیست...نوی نو می ماند...لااقل در دل من...

شوخی هایی که جدی شدند درست شب عیدی! گیر های من و غیرتی شدن هایم که از تظاهر به واقعیت احساسی تبدیل شدند! و ثابت دوست داشتنت با لفت ت از گروه دردسر ساز...

اینها هرگز تکراری نیستند...هرگز به هیچاینجوری گیر نداده بودم...هرگزی اینجوری با مهربونی با حساس بودنم رفتار نکرده بود و من رو تو بغل محبتش نگه نداشته بود...

جنبه های من برای شوخی های تو هرگز تکراری نیستند...این ظرفیت که خودی نشان میدهد در من هرگز نبوده و مطمئنم نخواهد بود...

آهنگها، استیکر ها، رمز های ما هرگز تکراری نیستند...

و اینگونه شروع سال 95 تبدیل میشود به یک امید واقعی، یه حس فوق العاده، به برق شادی در چشمام، و جشن لبخند رو لب هام....

دوستت دارم...عیدت مبارک...


تکرار شدنها تمام شدنی نیستند

تکرار شدنها تمام شدنی نیستند

تکرار شدنها تمام شدنی نیستند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها